UNIVARSITY.ORG | Giới thiệu trường Durham College tại Anh Quốc
Interesting information about Universities
information about Universities, University, complete university guide, university league tables, which university should i go to, which university course is right for me, which university gives the most scholarship, iipm affiliated to which university, which university is best for mba distance education, which university is the best in the world,
21941
single,single-post,postid-21941,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

23 Apr Giới thiệu trường Durham College tại Anh QuốcĐại học Durham (Durham College) là một trường đại học ở thành phố Durham, đông bắc Anh Quốc. Đại học Durham được thành lập năm 1832 và được giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay. Đây là một trong số các trường đại học đầu tiên của Anh Quốc và được cho là trường đại học lâu đời thứ ba của Anh Quốc sau Đại học Oxford và Đại học Cambridge.
Đại học Durham bao gồm nhiều khoa trung tâm, các trường nhỏ hơn và 16 college or university trực thuộc. Các trường nhỏ hơn và các khoa phụ trách việc giáo dục, đào tạo và nghiên cứu còn các college or university chịu trách nhiệm về đời sống và phúc lợi của sinh viên.
Dựa vào bảng xếp hạng mới nhất năm 2010 của The Finish College Guide, Đại học Durham được xếp thứ 5 trong các trường đại học Anh Quốc, sau Đại học Oxford, Đại học Cambridge, Đại học Hoàng Gia London(Imperial School London) và Đại học Kinh tế London (LSE).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

YOU CAN NOW ADVERTISE WITH US. PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION IN REGARDS TO PRICING ETC.