UNIVARSITY.ORG | LIVE: ຮຽນຕໍ່ກັບ University of South Queensland ຮຽນຈົບໄດ້ເງິນເດືອນສູງສຸດ
Interesting information about Universities
information about Universities, University, complete university guide, university league tables, which university should i go to, which university course is right for me, which university gives the most scholarship, iipm affiliated to which university, which university is best for mba distance education, which university is the best in the world,
39675
single,single-post,postid-39675,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

20 Aug LIVE: ຮຽນຕໍ່ກັບ University of South Queensland ຮຽນຈົບໄດ້ເງິນເດືອນສູງສຸດໄລຟ໌ຍ້ອນຫຼັງ: ພົບກັບ Daniel Chin ຈາກ The University of Southern Queensland ຫຼື SQU

ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີວິທະຍາເຂດຫຼັກຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Toowoomba ເຊິ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ສະຫງົບ ຈົນໄດ້ຊື່ເອີ້ນວ່າ ເປັນເມືອງແຫ່ງພື້ນທີ່ສີຂໜວ ແລະ ມີສວນສາທາລະນະທີ່ສວຍງາມຈຳນວນຫຼາຍ

📌 ຈຸດເດັ່ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້ຄື 📌

🎓 ຄ່າຮຽນສະເລ່ຍຕໍ່ປີຖືກເປັນລຳດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະເທດ ແລະ ມີຫຼັກສູດການຮຽນທາງໄກ ອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກສຶກສາທົ່ວໂລກຈຳນວນຫຼາຍ

ໂດຍສະເພາະຫຼັກສູດ MBA ທີ່ໄດ້ຮັບການໂຫວດຈາກນິຕະຍາສານດ້ານທຸລະກິດຊື່ດັງອັນດັບໂລກຢ່າງ CEO Magazine ໃຫ້ເປັນຄອສ MBA Online ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກອັນດັບ 11

ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີບໍ່ຣ້ອຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ແລະ ຢາກຮຽນປະລິນຍາໂທໄປນຳ

🎓 ຈາກສະຖິຕິ Good University Guide ປີ 2018-2020 ລະບຸວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກ USQ ໄດ້ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດເປັນອັນດັບທີ 1 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 3 ປີຊ້ອນ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນທີ່ຈົບສາຍພະຍາບານສາດ

🎓 ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການໂຫວດໃຫ້ເປັນອັນດັບ 1 ໃນອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຈົບສາຍວິສະວະກຳສາດ ວ່າມີອັດຕາຈ້າງງານສູງສຸດຫຼັງຈົບການສຶກສາ

ສົນໃຈສອບຖາມເພີ່ມເຕີມທາງ Facebook Page “ຮຽນຕໍ່ອົດສະຕຣາລີ” ຫຼື ໂທ ແລະ WhatsApp 020 5954 8480

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

YOU CAN NOW ADVERTISE WITH US. PLEASE CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION IN REGARDS TO PRICING ETC.